Make your own free website on Tripod.com
Wizard Magazine

Home

Global Warming
Suport the anarchist people of color conference
Goodbye Lenin
US troops injured in Iraqi attacks
Bombarderen of stempelen!
Grootste ijsplaat noordpool breekt
Buddha's Teachings
Hasta La Victoria Siempre !
Nigerian woman made Rome 'citizen'
Contactbalconventie
Cancún: WTO entgleist
Een stukje geschiedenis
Faits Divers
Partynews
trips in cyberland
Suport the anarchist people of color conference

anarch.gif

MIJLPAAL IN DE GESCHIEDENIS VAN HET ANARCHISME

Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober zal in Detroit, Michigan, Verenigde Staten, de Anarchist People of Color Conference doorgaan. Op die dagen zullen voor de eerste keer tientallen niet-blanke anarchisten en sympathisanten uit de V.S. en daarbuiten bijeenkomen om te discussiëren en zich te organiseren. Wij beschouwen deze conferentie als een mogelijke mijlpaal in de geschiedenis van het anarchisme en steunen deze conferentie ten volle.
Het is een unieke en hoogstnodige poging om het anarchisme te diversifiëren, anarchisme dat totnogtoe hoofdzakelijk een door blanke gedomineerde aangelegenheid is. Wie dat ontkent is ziende blind. Daarenboven erkennen wij het recht op autonome organisatie, een anarchistisch basisbeginsel bij uitstek: iedereen heeft het recht zich op basis van de eigen situatie, behoeften, prioriteiten, verlangens, onafhankelijk te organiseren.
Dit betekent dus ook dat wij erkennen dat mensen van kleur opgroeien, leven en strijden in een realiteit die verschillend is van de onze (blanken), verschil dat berust op een machtsongelijkheid die historisch en sociaal is gegroeid en verankerd is in onze maatschappij: de blanke overheersing en/of het racisme.
Racisme bestrijd je eerst door naar jezelf te kijken (waarom zijn de anarchistische groepen en collectieven nog steeds bijna uitsluitend blanke aangelegenheden? is bijv. een vraag die weinigen zich stellen, laat staan dat ze ooit al afdoende beantwoord werd), vervolgens door die initiatieven te steunen waar kleurlingen hun eigen stem duidelijk kunnen laten horen en hun positie kunnen versterken in de beweging/maatschappij.
Dit zou evident moeten zijn voor anarchisten (is anarchisme niet precies over het erkennen van macht en de strijd ertegen, door opbouwen en vernietigen, vernietigen door macht te nemen, te delen en af te staan, ?). Het is het echter vaak niet.(Net zomin het dat is als het over klassisme of seksisme gaat.)

meer info: http://www.anarchie.be

1.jpg

 
to reach us or to sign in for the free newsletter: wizardmagazine@yahoo.com