Make your own free website on Tripod.com
PAX

Werkgroep Recht & Criminaliteit


Home | Kernraad | Ronde Tafel | Maatschappelijk Forum | Werkgroep Cultuur | Werkgroep Ecologie | Werkgroep Economie & Werkgelegenheid | Werkgroep Emancipatie | Werkgroep Integratie vs Eigenheid | werkgroep Landbouw | Werkgroep Onderwijs | Werkgroep Politiek | Werkgroep Promotie | Werkgroep Recht & Criminaliteit | Werkgroep Sociale Thematiek | Werkgroep Verkeer & Openbaar Vervoer | Verslagen | Agenda | Contact | Links

De werkgroep richt zich op de verbetering van het rechtsysteem en lanceert voorstellen om criminaliteit tegen te voorkomen. Zij werkt deze uit tot een beleid inzake hun thematiek. Hun voorstellen worden getoetst in de ronde tafel en worden via de kernraad voorgelegd in het Maatschappelijk Forum.
leden: ...., ...., ....
co÷rdinator: ....
Enter supporting content here