Make your own free website on Tripod.com
Wizard Magazine
Home
Een linkse politiek voor de 21e eeuw
Smartshops leveren nieuwe dromen
HAARP, een nieuwe manier van oorlogvoering
Rijdt morgen iedereen op hout?
Rood kwik: hoax of horror?
Een kleine schets van het hindu´sme
Fidel Castro: 'Guantanamo Bay concentratiekamp'
Vegetarisme en Islam
De geschiedenis van de Azteken
AloŰ Vera, wat is dat nu echt?
Faits Divers
Sparetime
Kul of Cultuur?
Feestbeest
Trips in cyberland
Gastenboek
Een kleine schets van het hindu´sme

Het traditionele Hinduisme ontdekken is in zekere zin een kultuurschok omdat het soms radikaal ingaat tegen het moderne denken. Neem nu het concept van vooruitgang. Volgens de Hindu leer leven we integendeel in het donkere tijdperk van de Kali Yuga, de laatste van vier zeer lange fasen, waarvan de ene steeds een degeneratie is van het vorige. Volgens de Hindu tijdrekening heeft onze mensheid nog meer dan 426.000 jaar te leven (hoewel: de berekening van indianoloog Alain Danielou geeft ons slechts 444 jaar), waarna er een grote katastrofe komt, die plaats maakt voor een andere mensheid die weer van nul moet beginnen. Maar ook universums komen en gaan, in een eindeloze reeks cycli, het concept dat ondermeer de filosofie van Nietschze inspireerde. Zie de merkwaardige samenvatting, Hindu Theory of World Cycles, voor een goede uitleg van de Vedische cosmologie, met aandacht voor opvattingen rond tijd en ruimte. Als het u kan geruststellen: geen enkele 'voorspelling' van deze Hindu mythologie kan gestaafd worden door de minste wetenschappelijke verificatie. Interessanter is de site van Govardhan Hill Publications, waar auteur Richard Thompson, in 'Alien Identities', een merkwaardige interpretatie geeft van het UFO fenomeen (ET's komen al voor in de
Veda's), en in 'Forbidden Archeology', een tegendraadse interpretatie van de hedendaagse archeologie (de mensheid is veel ouder dan gedacht). De site bevat volledige hoofdstukken uit deze boeken. Ook uitstekend is het haast volledige boek over Karma en Reincarnatie, dat heel wat oppervlakkige en troostende New Age interpretaties de grond inboort. Worden deze oude Hindu interpretaties politiek
vertaald dan krijgen we uiterst reactionaire oproepen tot herinvoering van het kasten-systeem en een systematische kritiek op gans het Westerse gedachtengoed, zoals dat de uiting komt in de werken van Alain Danielou, Rene Guenon en Julius Evola. (zie voor
URLs: Bibliografie van het integrale traditonalisme). In India zelf is de fundamentalistische Hindu-partij (de Bharatiya Janata Party, ofte BJP) nu aan de macht, wat tot uiting komt in nucleaire bewapening en hevige anti-moslim retoriek.

Ondanks het ogenschijnlijke pessimisme van zo'n leerstellingen, is het Hinduisme nog steeds levendig, en met een merkwaardige vitaliteit aanwezig op het internet. Goede intro sites zijn The Hindu Universe en Hindu Resources Online. Het hinduisme is uiteraard zeer divers, wat u kan lezen in 'On Sects within Hinduism' waarin o.a. de mythe van het polytheisme ontkracht wordt. Ondanks zijn vele goden is ook
het hinduisme overtuigd van de ultieme eenheid van de realiteit (dit is o.a. de interpretatie van Advaita Vedanta). We vermelden een aantal sites van Hindu strekkingen, o.a. verwijzingen naar de moderne interpretaties van Sri Aurobindo, wiens spirituele evolutie-leer niet tegenstrijdig is met de bevindingen van de moderne wetenschap. Dat Hindus entoesiast zijn over het internet, en zelfs hun devotionele
praktijken beoefenen voor hun computerscherm, kan u afleiden uit Hindu Temples Online, en uit de Electronic Ashram, want er bestaan inderdaad virtuele tempels. Moderne strekkingen die regelmatig kritiek krijgen wegens sectarisme zijn uiteraard de Transcendentele Meditatie van Maharishi Mahesh Yogi en IKSCON (Hare Krishna).
Kritische updates vindt u in Trance.Net, waar o.a. vermeld wordt dat haast een-derde van de Amerikaanse bestsellers door huidige en voormalige leden van de TM beweging worden geschreven.

jou artikel in Wizard Magazine? Slechts 1 adres: wizardmagazine@yahoo.com